Razem dla STEM

Okrągły Stół (dla Kobiet) w STEM to partnerska inicjatywa osób i instytucji zainteresowanych popularyzacją nauk technicznych i ścisłych, twórczym zbliżeniem pomiędzy światem uczelni i biznesu technologicznego i uruchamianiem potencjału kobiet w nauce, technologii, innowacji.

Chcemy działać razem. Chcemy wspólnie tworzyć ambitne rozwiązania. Chcemy wspierać się w indywidualnych przedsięwzięciach, wymieniać doświadczeniami i korzystać ze swoich zasobów.

Bo sprawa jest wspólna. A czas na działanie – najlepszy.

Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary, przez które ścieżka edukacyjna i zawodowa wiodą do szeroko rozumianej nauki, branży technologicznej i do styku badań z przemysłem. A to właśnie na tym styku dzieje się to, co najciekawsze – innowacyjne rozwiązania problemów, zarówno tych wielkich – cywilizacyjnych, jak i tych najbliższych, związanych z wyzwaniami dnia codziennego.

W Polsce zainteresowanie tym obszarem jest małe. Młodzi ludzie niechętnie wybierają kierunki techniczne i ścisłe, tylko promile z nich zdają maturę z informatyki. Niedobór inżynierów oraz specjalistów związanych z nowymi technologiami oblicza się już na milion w Europie do roku 2020.

Niepokojąca jest mała obecność kobiet na uczelniach technicznych – na kierunkach stricte technicznych jest ich do 20%, a na informatyce – tylko 13%.

Kobiety stanowią olbrzymi, niewykorzystany dotąd potencjał, który może nadać rozwojowi branży technologicznej impetu i nowej jakości. Ich zaangażowanie i unikalna perspektywa tworzą szansę na kreowanie nowych sposobów rozwiązywania wyzwań współczesności. Na budowanie kompetentnego społeczeństwa, które z zaawansowanych technologii będzie umiało korzystać mądrze i odpowiedzialnie.

Trzeba je tylko zainspirować. Pokazać świetne historie role models. I przekonać, że tam, gdzie pasja spotyka się z technologicznym know-how – wszystko jest możliwe.

Usiądźmy przy Stole

Celem Okrągłego Stołu dla Kobiet w STEM jest zaprojektowanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania obszarem STEM wśród młodych ludzi i zwiększenia w nim aktywności kobiet. Zaproszeni zostali do niego Partnerzy zainteresowani współtworzeniem takiej zmiany: twórcy polityk publicznych/przedstawiciele resortów, firmy technologiczne, przedstawiciele środowisk edukacyjnych i akademickich, organizacje pozarządowe i media.

Sesję otworzy Gość Specjalny konferencji – Steven Zipkes, laureat amerykańskiej nagrody: STEM Visionery.

Ważnym głosem będą młode, utalentowane inżynierki, informatyczki, start-uperki i innowatorki stojące u progu kariery w obszarze STEM. To dla nich zbieramy się przy tym Stole.

To one tworzyć będą prawdziwą zmianę.

Kontynuacja

To wydarzenie wieńczące przedsięwzięcie firmy Siemens i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”. W jego ramach stworzony i opublikowany został „Raport” oraz „Rekomendacje” – dostępne na stronie www.potencjalkobiet.pl Przeprowadzony został także cykl konsultacji z grupami interesariuszy zmian (media, biznes, edukacja/nauka, partnerzy społeczni) – „Śniadania z Potencjałem”.

Efektem obrad Okrągłego Stołu będzie dokument dobrej woli Partnerów „Działamy dla STEM”, w którym zadeklarują oni działania (własne i wspólne) na rzecz kobiet w nauce/innowacji/technologii – do roku 2025.

Przy Okrągłym Stole zasiądą m.in. przedstawiciele takich instytucji jak: Komisja Europejska, Akademia Górniczo-Hutniczna w Krakowie, Intel, IGT (d. GTECH), Cisco, Boston Consulting Group, Roche, Google, Schneider Electric oraz gospodarze: Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Siemens.

Round Table for STEM .pdf

Kalendarium

2016

31 maja 2016

Okrągły Stół dla STEM

23 marca

Drugie spotkanie z cyklu Śniadania z Potencjałem (FIRMY TECHNOLOGICZNE)

27 stycznia

Pierwsze spotkanie z cyklu Śniadania z Potencjałem (OPINIA PUBLICZNA)

2015

11-12 września

VII Kongres Kobiet - Wielka Promocja Raportu "Potencjał kobiet dla branży technologicznej"

7 września 2015

Premiera Raportu "Potencjał kobiet dla branży technologicznej" w Kancelarii Premier RP

27 lipca 2015

Posiedzenie Rady ds. Rekomendacji
Wypracowanie Zestawu Rekomendacji do Raportu

marzec 2015

badanie FIRM TECHNOLOGICZNYCH, badanie STUDENTEK UCZELNI TECHNICZNYCH

luty 2015

badanie FIRM TECHNOLOGICZNYCH, badanie STUDENTEK UCZELNI TECHNICZNYCH

więcej