Zobowiązanie dla kobiet w branży technologicznej - działamy!

Największe wyzwania XXI wieku to edukacja, budowanie mądrego społeczeństwa i równość. Kompetencje z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), czyli te związane z rozwiązywaniem problemów zarówno dnia codziennego, jak i tych wielkich, cywilizacyjnych, zajmują tu szczególne miejsce. Strategiczne podejście do obszaru STEM stanowi szansę na głęboką zmianę na lepsze w systemie edukacji. I szansę na budowanie mądrego, kompetentnego poznawczo społeczeństwa, które z zaawansowanych technologii będzie umiało korzystać mądrze i odpowiedzialnie.

W ostatnich latach na całym świecie miejsce ma cicha rewolucja. Zmienia się rola kobiet w naukach ścisłych, innowacji, technologii. Ich wpływ na ten obszar, dotychczas niewielki wobec faktu, że stanowią one przecież połowę ludzkości, zaczyna się zwiększać. Kobiety chętniej studiują na kierunkach inżynierskich i ścisłych, więcej z nich trafia do branży technologicznej, do ICT - na stanowiska związane bezpośrednio z merytoryką technologiczną. Coraz częściej spotykamy je również na wyższych stanowiskach menadżerskich i w zarządach. To bardzo ważne, bo firmy z branży technologicznej (zwłaszcza te najnowocześniejsze, działające na styku nauki i przemysłu) definiują w dużej mierze kierunek, w jakim cywilizacyjnie rozwija się świat. I są jednym z głównym pól aktywności osób, które chcą wiązać swoją przyszłość, twórczość i ambicje z obszarem STEM.

Kobiety stanowią olbrzymi, niewykorzystany dotąd potencjał, który może nadać rozwojowi branży technologicznej impetu i nowej jakości. Krokiem w stronę jego uruchomienia jest inicjatywa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i firmy Siemens - Raport "Potencjał kobiet dla branży technologicznej"

Na podstawie jego wyników Rada ds. Rekomendacji stworzyła zestaw zaleceń Jak zwiększyć udział kobiet w STEM?.

Koniecznym warunkiem realizacji Rekomendacji jest nawiązanie celowej współpracy pomiędzy interesariuszami i sektorami. Dlatego powołujemy Koalicję na rzecz wsparcia obecności kobiet w branży technologicznej (i szerzej, w obszarze STEM). W Koalicji jest miejsce na uaktywnienie się przedstawicieli biznesu, NGO'sów, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, mediów oraz administracji realizującej politykę publiczną. W tym celu stworzona zostanie platforma współpracy dla interesariuszy - Grupa robocza ds. wdrażania Rekomendacji oraz zebrana niezbędna baza wiedzy operacyjnej. Efektem prac Grupy będzie ponadsektorowa inicjatywa projektująca konkretne, wymierne działania: Zobowiązanie dla kobiet w branży technologicznej.

Zapraszamy do wspólnych prac.

Rok 2016 będzie rokiem Kobiet w STEM!

Kontakt: b.siwinska@perspektywy.pl

Kalendarium

2016

31 maja 2016

Okrągły Stół dla STEM

23 marca

Drugie spotkanie z cyklu Śniadania z Potencjałem (FIRMY TECHNOLOGICZNE)

27 stycznia

Pierwsze spotkanie z cyklu Śniadania z Potencjałem (OPINIA PUBLICZNA)

2015

11-12 września

VII Kongres Kobiet - Wielka Promocja Raportu "Potencjał kobiet dla branży technologicznej"

7 września 2015

Premiera Raportu "Potencjał kobiet dla branży technologicznej" w Kancelarii Premier RP

27 lipca 2015

Posiedzenie Rady ds. Rekomendacji
Wypracowanie Zestawu Rekomendacji do Raportu

marzec 2015

badanie FIRM TECHNOLOGICZNYCH, badanie STUDENTEK UCZELNI TECHNICZNYCH

luty 2015

badanie FIRM TECHNOLOGICZNYCH, badanie STUDENTEK UCZELNI TECHNICZNYCH

więcej